“Conexus” 30 dienu izaicinājums
ar Efectio

Komandas stiprināšana un labklājības veicināšana!

Par “Conexus”

AS „Conexus Baltic Grid” pārvalda vienu no Eiropas modernākajām dabasgāzes krātuvēm. Viena no uzņēmuma vērtībām ir ilgtspēja – “Conexus” ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas rūpējas par savu darbinieku izaugsmi un kopējo nozares attīstību, piedāvājot ilgtspējīgu nodarbinātību. Uzņēmuma nākotnes galvenie vadmotīvi ir vērsti uz tehnoloģiju modernizēšanu, pilnveidi un aktīvu personāla pārvaldību.


Tiek augsti vērtēta profesionalitāte it visā, un uzņēmumam būtiski, lai uz to varētu paļauties gan darbinieki, gan klienti, gan sadarbības partneri. Tāpēc viena no uzņēmuma galvenajām vērtībām ir lojāli un profesionāli darbinieki. Lai nodrošinātu darbinieku izaugsmi, pilnveidi un vienotu komandu, “Conexus” realizē darbinieku apmācības atbilstoši nepieciešamajām kompetencēm. Papildus, “Conexus” mērķis ir izstrādāt darbinieku kompetenču vadības plānu, ar kura palīdzību būtu iespējams identificēt darbinieku stiprās puses un precīzāk noteikt katram darbiniekam nepieciešamās apmācības.

1188 km
garas gāzesvadu sistēmas pārvalde

300 darbinieku

TOP 20 vērtīgāko Latvijas uzņēmumu sarakstā

RISINĀJUMS

Virtuāls komandas pasākums veselīgu paradumu iedzīvināšanai.

Lai parūpētos par darbinieku labsajūtu, “Conexus” 2019. gadā izveidoja sadarbību ar Efectio, kas ļautu uzņēmuma komandai piedalīties aizraujošā izaugsmes programmā, kā arī laimēt dažādas balvas, sasniedzot augstu iesaistes līmeni. “Conexus” 30 dienu izaicinājums paredzēja iedzīvināt uzņēmuma vērtības, kā arī sniegt iespēju darbiniekiem izaicināt sevi fiziskās aktivitātēs, dažādos uztura un prāta uzdevumos gan individuāli, gan kopīgi ar kolēģiem. Tā kā viena no uzņēmuma vērtībām ir ilgtspējība, izaicinājuma ietvaros tika iekļauti arī vairāki vides uzdevumi, piemēram, plogging aktivitāte un elektroenerģijas taupīšana, kas ļautu iedzīvināt šo vērtību uzņēmuma kultūrā.

Veicinot saliedēta un uz izaugsmi tendēta uzņēmuma kultūru, “Conexus” atbalsta tehnoloģiju pielietojumu komandas saliedēšanas pasākumos, kas ļautu padarīt darbinieku ikdienu vēl veselīgāku un aktīvāku, iepazīt tuvāk kolēģus, kā arī veidot pozitīvu darba atmosfēru, netraucējot ierastajam darba ritmam. Izveidojot izaicinājumu spēli platformā Efectio, katru darbadienu mēneša garumā darbiniekam tika piedāvāts jauns virtuāls uzdevums, kura izpilde paredzēta dažādu mērķu sasniegšanai – veselīgu ieradumu veicināšanai, sadarbībai, jaunām prasmēm, priekam u.c. Tas veidotu kopīgas atmiņas un vienotību arī starp visām uzņēmuma attālināti izvietotājām struktūrvienībām un kolektīviem.

“Līdz šim esmu saskāries ar dažādām veselības veicināšanas platformām, bet tās visas ir bijušas ārvalstu uzņēmumu veidotas. Prieks, ka beidzot šāds latviešu veidots risinājums ir pieejams tirgū. Tas, protams, atvieglo savstarpējo sadarbību, to padarot ātru un vienkāršu.”

– Mārtiņs Žogots, “Conexus” Vides un darba drošības departamenta vadītājs.

Darbinieku iesaiste virtuālajā izaicinājumā:

  • 30 Izaicinājuma dienas.
  • 3 Prāta uzdevumi.
  • 5 Fiziskās aktivitātes.
  • 5 Kolēģu sadarbības uzdevumi.
  • 5 Vides uzdevumi.
  • 4 Uztura uzdevumi.
  • 500 + Pievienoto bilžu.

Kampaņas rezultāti

  • 62% aktīvu izaicinājuma dalībnieku;
  • 6% pieaugums darbinieku iesaistē;
  • 53% pieaugums darbinieku apmierinātības indeksam.

Virtuāls komandas pasākums veselīgu paradumu iedzīvināšanai.

Virtuālais komandas pasākums veselīgu paradumu iedzīvināšanai noslēdzās ar veiksmīgiem rezultātiem un daudzām pozitīvām emocijām. Tika uzlabots kopējais darbinieku iesaistes līmenis, apmierinātība un iepazīti jauni kolēģi. Tāpat izaicinājuma laikā darbinieki pievērsa pastiprinātu uzmanību savam uzturam, fiziskām aktivitātēm, videi un komandas attiecībām.

Vairāk nekā puse jeb 62% programmas dalībnieku uzrādīja lielu aktivitāti saņemot augstākos “titulus” – “Veslīgu ieradumu draugs”, “Veselīgu ieradumu vēstnieks” un “Veselīgu ieradumu guru”, kā arī atzinības balvas par labiem rezultātiem. Iegūstot skaidrāku izpratni par uzņēmuma vērtībām un misiju, izaicinājuma laikā darbinieku iesaiste pieauga par 6%.

 “Izaicinājums man patika, jo tā bija lieliska iespēja kaut nedaudz atslēgties no ikdienas darba pienākumiem. Patika tieši draudzīgais sacensības gars, kas lika domāt, kā pārspēt kolēģu labās idejas. Man kā darbiniekam, kurš uzņēmumā ir nesen, bija lieliska iespēja no labākās puses iepazīt kolēģus. Uzskatu, ka šādas aktivitātes ir vērts atkārtot. Ja tāds būs, noteikti piedalīšos. Kopēji pasākumi, kurus darbinieki pilda ar prieku, vieno un saliedē kolektīvu un palīdz dažādot ikdienas dzīvi.”

– “Conexus” izaicinājuma dalībnieks.

Darbinieku apmierinātības indekss nosaka, cik ļoti darbinieki vēlas ieteikt savu darba vietu. To aprēķina no uzņēmuma promoteru procentiem atņemot detraktoru procentus un iegūstot uzņēmuma atbalstītāju līmeni uz kopējo darbinieku skaitu.


30 dienu izaicinājums guva pārsteidzošus rezultātus darbinieku lojalitātes līmeņa celšanā, balstoties uz darbinieku apmierinātības indeksa (eNPS) rādītāju izmaiņām.

Veicot darbinieku apmierinātības aptaujas pirms un pēc “Conexus” izaicinājuma, noskaidrojās, ka darbinieku apmierinātības indekss pieaudzis par 53%.


Programmas gala rezultātā “Conexus”, izmantojot Efectio sniegtās iespējas, ļāva darbiniekiem sevi pierādīt dažādās jomās un virtuāli dalīties iespaidos citam ar citu. Lielākais ieguvums – iesaistīti un vienoti darbinieki, kuri savā darba vietā jūtas atbalstīti.