Pārdošanas izaicinājums

  • 500 + apmācītu studentu
  • 4+ gadu pieredze
  • 28 dienu izaicinājums

Lai ko mēs arī darītu, pārdošana ir viena mūsu ikdienas sastāvdaļas. Mēs visi esam iesaistīti pārdošanas un pirkšanas procesos darbā, gan privātajā dzīvē. Mūsdienās pārdošana nav tikai preču tirgošana, tā ir arī ideju pārdošana kolēģiem un ģimenes locekļiem.

Izaicinājuma priekšrocības

  • Uzlabos pārdošanas prasmes.
  • Sniegs zināšanas par veiksmīgas sarunas veidošanu un attīstīs komunikācijas prasmes.
  • Uzlabos darbu komandā un spēju ieklausīties kolēģos un pieņemt dažādus viedokļus.

Ko Jūs iegūsiet?

  • Tiks iegūtas prasmes saistībā ar produktu un pakalpojumu pārdošanu, jaunu skatījumu iegūšana uz ikdienas darbu. Praktiskas metodes, kas palīdzēs komunikācijā ar kolēģiem un klientiem. Tā pat tiks dota iespēja paskatīties no malas uz savu ikdienu, un tiks dota iespēja ieviest jaunus paradumus, kas uzlabos darba rezultātus.

Iepazīstieties ar savu mentoru

Zandai Kristovicai ir vairāk nekā 7 gadu pieredze vadītāja amatā un 15 gadu pieredze pārdošanas nozarē. Biznesu apmācību nozarē 5 gadu pieredze, konsultējot uzņēmumus un risinot dažādas situācijas, kur galvenās vērtības ir izaugsme un attīstība.

“Pārdošanas izaicinājums”

Tas būs 28 dienu ceļojums, kur katru dienu Tevi sagaida izaicinājumi, atklājumi, pārsteigumi, prieks un vēl daudz kas cits.