Ilgtspējīgai Ikdienai

 • 10+ gadu pieredze
 • 28 dienu izaicinājums

ieber.lv ilgtspējas programma darbiniekiem, kurā tiek apskatītas iespējas ikdienā būt vidi saudzējošiem

Izaicinājuma priekšrocības

 • Ļauj labāk motivēt darbiniekus
 • Uzlabo darba produktivitāti un palielina iesaisti darbā
 • Ļauj darbiniekiem gūt panākumus un pozitīvas emocijas izaicinājumu pilnā laikā
 • Uzlabo spēju risināt situācijas un rast jaunus, ilgtspējīgus risinājumus
 • Uzlabo komunikācijas procesu
 • Palielina darbinieku apmierinātību darbā
 • Ļauj attīstīt un saliedēt komandu
 • Ļauj labāk izmantot darbinieku talantus

Ko Jūs iegūsiet?

 • Apgūt paņēmienus kā katru darba dienu, veicot mazos soļus, var paveikt lielas lietas izaugsmei un ilgtspējai.
Ilgtspējīgai Ikdienai

Iepazīstieties ar savu mentoru

Mentore Agnese Gaidelione ir ilgtspējīga zaļā dzīvesveida vēstnese, uzņēmuma sia ieber.lv idejas autore un vadītāja ar izglītību dizainā, augstāko izglītību personāla vadībā un jurisprudencē. Izzini un pielieto kopā ar Agnesi raidījumos “Izzini un pielieto” par mazajiem soļiem ilgtspējīgas ikdienas virzienā.

Pieredze

Agnesei ir vairāk kā 10 gadu pieredze darbā ar ilgtspēju, veicot zaļos publiskos iepirkumu, gādājos par personāla izaugsmi un ieinteresētību ikdienas procesu uzlabošanā.

Izglītība

Rīgas Stradiņa universitāte – tiesību zinību maģistratūras studijas juridiskajā fakultātē

Rīgas Tehniskā universitāte -Inženierekonomikas un vadības fakultāte, cilvēku resursu vadīšana (profesionālais bakalaura grāds iestāžu darba organizācijā un vadībā un personāla vadītāja kvalifikācija)

Juridiskajā koledža, cilvēku resursu vadība (kvalifikācija-personāla speciālists)

Valmieras Mākslas vidusskola (profesionālā vidējā izglītība-Dizains)

Apskati sociālos tīklus

Izaicinājums “Ilgtspējīgai Ikdienai”

20 uzdevumi būs Tavi palīgi, lai sasniegtu ilgtspēju savā ikdienā. Bet uzņēmumam šis izaicinājums dos iespēju iepazīt savu vēstnešu daudzpusību, talantus un redzējumu attīstībai.

Apskati sociālos tīklus