Laila Snidzāne

“MetaCoach” mācību centra vadītāja. Augstākā līmeņa vadītāja ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi mazo un vidējo komandu vadīšanā un attīstībā dažādu nozaru uzņēmumos. Praktizējošais koučs, emocionālās inteliģences un biznesa iemaņu attīstības trenere.

Pieredze/Izglītība

  • Vairāk kā 15 gadu pieredze tādās biznesa sfērās kā ātras aprites preču vairumtirdzniecība, loģistika, mazumtirdzniecības projekti; no tiem vairāk kā 10 gadi vadošos amatos, kur ikdienā prakstiski pielieto koučinga instrumentus savas komandas attīstībā un vadībā.
  • Biznesa skola “Turība”, Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā.
  • Rīgas Tehniskā Universitāte, Bakalaura grāds uzņēmējdarbības ekonomikā.
  • Association of Professional Coaches, Koučinga Treneris, Master Koučs (MCC).
  • Association of Professional Coaches, Biznesa Treneris.
  • Association of Professional Coaches, Profesionāls Koučs (PCC).
  • Erickson Coaching International, High Perfomance Team Coaching
  • EACEIO / Tutor of Emotional Intelligence Development
  • Genos International / Emocionālās Inteliģences praktiķis

300+

apmācītu studentu

15+

gadu pieredze

28

izaicinājuma dienas

Atsauksmes

Ko cilvēki saka

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2020.gada oktobrī uzsāka sadarbību ar SIA “MetaCoach” par aģentūras vadītāju koučinga individuālajām sesijām un grupu koučinga sesijām. Šis sadarbības mērķis bija atbalstīt vadītājus pārmaiņu laikā un palielināt darba produktivitāti. SIA “MetaCoach” centra kouči Evija van der Beek, Laila Snidzāne un Kristīne Joanna Golubeva sadarbojās ar katru vadītāju individuāli. No vadītājiem saņemtās atsauksmes ir pozitīvas. Vadītāji novērtē kouču profesionalitāti, spēju pielāgoties un atbalstīt vadītājus. Aģentūra arīdzan turpmāk saredz iespēju sadarboties ar SIA “MetaCoach”, balstoties uz vadītāju atsauksmēm un sasniegtajiem rezultātiem.
CFLA – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
2020.gadā no februāra lidz maijam SIA “MetaCoach” vadīja programmu – “Koučinga instrumentu izmantošana darba vietā”. Kursa programma ietvēra sevī koučinga pamatus, konkrētus instrumentus sapulču, konfliktu, vadībai, darbinieku savstarpējas komunikācijas un informācijas pilnveidei, mērķu un prioritāšu noteikšanas tehnikas. Galvenais ieguvums — savstarpējā komunikācija kļuva ātrāka un precīzāka, palielinājās darba efektivitāte. Esam apmierināti ar SIA “MetaCoach” novadīto mācibu programmu un turpināsim sadarbību individuālajās un grupu koučinga sesijās.
Irena Graube
“FUTURUS FOOD” Izpilddirektore
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Profesionālas tālākizglītības iestāde “LDZ Mācību centrs” 2019.gadā iekšējās apmācību programmas ietvaros sadarbojās ar izaugsmes trenerēm (kočiem) Lailu Snidzani un Kristini Joannu Golubevu. Abas treneres bija sagatavojušas mācību programmas atbilstoši pieprasījumam (līderība un konfliktu vadība), ar uzskates materiāliem un praktiskajiem uzdevumiem, kas balstīti uz koučinga tehnikas. Mācību programmas tika novadītas augstā profesionālā līmenī, ko pierādīja dalībnieku saņemtās atsauksmes un komentāri.
Baiba Lauva
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Karjeras vadības un personāla atlases centra vadītāja

Apskati Lailas izaicinājumu!