SIA “Efectio” (turpmāk tekstā – Efectio) atbild un nodrošina piekļuvi izaicinājuma platformai – my.efectio.com (turpmāk tekstā – Izaicinājuma platforma). Lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ietver informāciju par Izaicinājuma platformas vispārīgajiem lietošanas nosacījumiem, privātuma un izaicinājuma noteikumiem. Noteikumi attiecas uz visām personām (turpmāk tekstā – Lietotājs), kuras izmanto un/vai apmeklē Izaicinājuma platformu.

Apmeklējot, lietojot un/vai reģistrējoties Izaicinājuma platformā, Lietotājs piekrīt, ka ir izskatījis, sapratis un piekritis Noteikumiem. Efectio apņemās informēt Lietotāju par visām, veiktajām izmaiņam Noteikumos, lai Lietotājs būtu nepārtraukti informēts par Noteikumu izmaiņām, jo Noteikumu saturs var tikt mainīts, grozīts, labots pēc Efectio ieskatiem un vajadzībām.

Ja Lietotājs nepiekrīt visiem Noteikumiem, Lietotājam tiek liegta turpmāka Izaicinājuma platformas lietošana, kā arī netiek izsniegta reģistrācijas pieeja. Lietotājs uzņemas atbildību par Noteikuma ievērošanu un izpildi. Atzīmējot “Esmu izlasījis un apstiprinu Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku”, kad tas tiek pieprasīts, Lietotājs ir uzņēmies pilnu atbildību par Noteikumu ievērošanu un piekrīt to nosacījumiem.

Ja rodas kādi jautājumi, kas saistīti ar Izaicinājuma platformas Noteikumiem raksti mums, Efectio, uz challenge@efectio.com.

Terminu skaidrojums

Lietotājs – indivīds, kas ir reģistrējies Efectio Izaicinājuma platformā.

Publiskais izaicinājums – bezmaksas vai maksas izaicinājums, kas pieejams jebkuram platformas Lietotājam.

Uzņēmuma izaicinājums – slēgts, maksas izaicinājums, ko apmaksā un organizē uzņēmums saviem uzņēmuma darbiniekiem.

Pārvaldnieks – uzņēmuma izaicinājuma profila atbildīgā persona.

Administrators – Lietotājs, kuram piešķirta piekļuve konkrēta izaicinājuma administrēšanai, t.i., izaicinājuma iestatījuma, satura rediģēšana.

Piekļuve Pakalpojumam, un Tā Lietošana

Efectio, pēc klienta pieprasījuma un atbilstoša izaicinājuma maksas plāna, nodrošina piekļuvi Izaicinājuma platformai, tās tehnisko darbību un/vai saturu. Izaicinājuma platforma tiek atbilstoši noformatēta klienta vēlmēm un izaicinājuma tipam – publiskam izaicinājumam vai uzņēmuma jeb ofisa izaicinājumam. Nepieciešamības gadījumā, tiek sniegts papildus atbalsts, konsultēšana un cita veida saziņa ar klientu.

Apmaksas veikšana

Lai saņemtu pieeju Efectio maksas produktiem/pakalpojumiem, Lietotājam ir jāveic iepriekšēja apmaksa par izvēlēto apmaksas plānu.

Lietotājs piekrīt piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai varētu veiksmīgi slēgt apmaksas darījumu:

  • privātpersonas gadījumā: tai skaitā, bet ne tikai – konta vai kredītkartes numuru, informāciju par kredītkartes drīguma termiņu un/vai norēķina personas vārdu, uzvārdu.
  • juridiskas personas gadījumā: nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.

Noreķinoties par maksas produktu/pakalpojumiem, Lietotājs apliecina un garantē, ka ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par produktu/pakalpojumu saistīto kredītkarti vai citu maksāšanas metodi un ka sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.

Iesniedzot šo Noteikumu, Lietotājs piešķir Efectio tiesības šos datus nodot trešajām personām, lai nodrošinātu pilnīgu Efectio produktu/pakalpojuma apmaksu.

Atbildīga un Likumīga Izaicinājuma Platformas Lietošana

Lietotājs piekrīt ievērot visus zemāk minētos noteikumus  par Izaicinājuma platformas izmantošanu. Informācija, kuru Lietotājs ievieto Izaicinājuma platformā, nedrīkst radīt Efectio nekādu atbildību pret citiem, kas nepārkāpj sekojošus nosacījumus:

Aizskarošs saturs:

  • Izaicinājuma platformā nedrīkst augšupielādēt, izmantot, publicēt, izplatīt vai jebkādā citā veidā izplatīt nelikumīgu, aizvainojošu, apmelojošu, kliedējošu, neķītru, pornogrāfisku, uzmācīgu, draudīgu, ļaunprātīgu, kaitīgu saturu, kas var aizskart vai pārkāpt citu personu privātuma tiesības vai citādi kaitīgu saturu.

Nelikumīgs saturs:

  • Izaicinājuma platformā nedrīkst augšupielādēt, lejupielādēt, ievietot, izplatīt vai citādi pārsūtīt saturu, kas veicina nelikumīgu, noziedzīgu vai krāpniecisku darbību.

Autortiesību pārkāpjošs saturs:

  • Izaicinājuma platformā nedrīkst augšupielādēt, lejupielādēt, publicēt, izplatīt, rediģēt, modificēt vai pārsūtīt saturu, kas var pārkāpt jebkuru patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu, autortiesības vai citas personas intelektuālās īpašumtiesības. Pārkāpums var izrietēt no jebkura satura, tostarp grafikas, attēlu, fotogrāfiju, logotipu, programmatūras, izstrādājumu, mūzikas vai videoklipu neatļautās kopēšanas, publicēšanas, rediģēšanas, pārveidošanas vai izplatīšanas. Publicējot jebkuru saturu, izmantojot Izaicinājuma platformu, Lietotājs apliecināt, ka viņam ir likumīgas tiesības izmantot, izplatīt un publicēt šādu saturu.

Efectio patur tiesības izdzēst jebkuru saturu, kas pārkāpj Noteikumos augstāk minētās satura ievietošanas normas, Lietotājam izsakot brīdinājumu. Ja tiek novērots atkārtots pārkāpums, Efectio ir tiesības dzēst Lietotāju un liegt turpmāku pieeju Izaicinājuma platformai.

Konfidencialitāte un Autortiesības

Katram reģistrētajam Lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus konta piekļuves datus. Tiks uzskatīts, ka visas Izaicinājuma platformā veiktās darbības ar reģistrēta Lietotāja profilu, izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

Katrs Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru ievieto Izaicinājuma platformā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām, kuras rodas informācijas ievietošanas rezultātā. Lietotājs Izaicinājuma platformā var publicēt tikai tādu saturu, uz kuru Lietotājam ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.

Lietotājs nedrīkst dekompilēt, izjaukt vai citādi atklāt Izaicinājuma platformas pirmkodu, objekta kodu, pamata struktūru, idejas vai algoritmus, dokumentāciju vai informāciju saistītu ar Izaicinājuma platformu. Lietotājam nav atļauts kopēt, izplatīt, modificēt, tulkot vai radīt atvasinātus darbus, pamatojoties uz Izaicinājuma platformu. Lietotājs Izaicinājuma platformu var izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem, lietotājs nedrīkst izmantot Izaicinājuma platformu citiem nolūkiem par labu trešajām personām.

Lietotājs piekrīt, ka Izaicinājuma platforma un tajā ietvērtie nosaukumi, logotipi, saturs, dizaina materiāli (kopsavilkumā “Zīmes”), ir SIA “Efectio” īpašums. Lietotājam nav tiesību izmantot Zīmes jebkādās reklāmās, publicitātei vai citādi komerciālā veidā bez iepriekšējas saskaņošanas ar SIA “Efectio”.

Izaicinājuma platformas labprātīgi uzlabojuma ieteikumi

Efectio un uzņēmuma darbinieki nekādā gadījumā neapstiprina un neapsver iesniegtās idejas vai ieteikumus par Efectio produktu, un to uzlabošanu, tai skaitā, mārketinga aktivitātes, reklāmas idejas, produkta iepakojums un citi ar to saistīti materiāli, nosaukums, uzņēmējdarbības izpēte, jauni produkti, produktu nosaukumi. Šī politika ir paredzēta, lai izvairītos no strīdiem, ja Efectio produkti vai mārketinga stratēģijas šķiet līdzīgas idejām, kas iesniegtas Efectio vai uzņēmuma darbiniekiem.

Minētie noteikumi attiecas uz jebkuru labprātīgi iesniegtu ideju, ieteikumu neatkarīgi no paziņojuma, kas iekļauts pavadošajā materiālā. Visas idejas, ietekumi, kas ir labprātīgi iesniegti Efectio, izņemot gadījumus, kuri pārkāpj mūsu konfidencialitātes politiku, kas tiek labprātīgi iesūtītas, kļūst par Efectio īpašumu bez jebkādām kompensācijām.

Efectio Atbildība

Efectio nodrošina piekļuvi Izaicinājuma platformai, un tās tehnisko darbību. Efectio neuzņemās nekādu atbildību par Lietotāju turpmāko aktivitāšu izpildi. Lietotāji ir atbildīgi paši par savu veselības un rīcībspējas stāvokli, kā arī sniegumu un rezultātiem, izmantojot Efectio produktus/pakalpojumus.

Efectio neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem netiešiem, nejaušiem vai jebkura veida naudas un/vai peļņas zaudējumiem (neatkarīgi no tā, vai mums ir paziņots, ka šādi zaudējumi var rasties) saskaņā ar jebkuru darbību Efectio  Izaicinājuma platformā. Minētais punkts attiecas uz visu saturu un pakalpojumie, kas pieejami Izaicinājuma platformā.

Par Pakalpojuma veiktā pirkuma naudas atmaksa

Lietotājiem ir tiesības pieprasīt pilnu samaksātās naudas atmaksu 15 dienu laikā pēc samaksas par Pakalpojumu, ja nav noteikts savādāk Portālā vai Pakalpojuma aprakstā. Lai atgrieztu samaksāto naudu Lietotājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, rakstot uz e-pastu: challenge@efectio.com, šim e-pastam pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu.

Lietotājs jebkurā brīdī brīvi un bez maksas var atteikties no Pakalpojuma savā Pakalpojuma profilā – sadaļās “Profils” vai pieprasot Efectio Pakalpojuma pārtraukšanu pa tālr. 00371 29166733 vai epastu challenge@efectio.com. Atsakoties no Pakalpojuma, Efectio aptur automātiskos maksājumus no Lietotāja kartes un var nekavējoties un neatgriezeniski izdzēst visu Lietotāja informāciju, tajā skaitā – aktivitāšu analīzi, visas sniegtās konsultācijas, izaugsmes plānus, ēdienkartes un treniņu plaņus.

Strīdu Izšķiršana

Visi strīdi starp Efectio un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā neizdodas atrisināt, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, ņemot vērā likuma konflikta principus, kas varētu noteikt citas valsts likumu piemērošanu.