Spēkā no 2018.gada 12.augusta.

Spēkā no 2018. gada 5. novembra

SIA “Efectio” (turpmāk tekstā – Efectio) Privātuma Politika (turpmāk tekstā – Privātums) nosaka, ka Efectio ievāc un apstrādā klienta un lietotāja personas datus un ievietoto saturu, apmeklējot, reģistrējoties un izmantojot Efectio Izaicinājuma platformu, un tās piedāvātās opcijas.

Ievāktie Dati

Privātpersonas reģistrācija

Lai izmantotu Efectio Izaicinājuma platformu, Lietotājam ir nepieciešams izveidot savu profilu, ko var izdarīt reģistrācijas veidā. Reģistrējoties, Lietotājam būs nepieciešams ievadīt pamatinformāciju par sevi, t.i., vārds, uzvārds un e-pasts. Pēc profila izveides, ja Lietotājs vēlās, ir iespējams pievienot Lietotāja profilā papildinformāciju – kontakttālruni, bildi u.c..

Juridiskas personas reģistrācija

Lai izveidotu uzņēmuma profilu, Lietotājam vispirms ir nepieciečams izveidot privātpersonas profilu, tikai tad piekļūstot iespējai – izveidot uzņēmuma izaicinājumu. Attiecīgi, Lietotājam reģistrējot uzņēmumu, būs nepieciešams ievadīt sekojošu informāciju – uzņēmuma nosaukums, adrese – valsts, apgabals, pilsēta, iela, ielas nr., valsts kods, uzņēmuma Efectio subdomēna adrese, uzņēmuma reģ.nr., kontakttālrunis un e-pasts.

Izveidojot uzņēmuma profilu Efectio Izaicinājuma platformā, Lietotājs, kas reģistrē uzņēmumu, kļūst par tā “pārvaldnieku”, un var izsūtīt citiem Lietotājiem uzaicinājumu reģistrēties uzņēmuma izaicinājumam. Uzņēmuma izaicinājuma “pārvaldnieks” var piešķirt administratora tiesības vienam vai vairākiem (skaits neierobežots) uzņēmuma izaicinājumā reģistrētajiem Lietotājiem.

Izaicinājuma “pārvaldnieks” un “administratori” var pievienot un dalīt uzņēmuma izaicinājumā esošos Lietotājus komandās.

Publicētais saturs un aktivitāte

Efectio apstrādā informāciju par saturu, kas tiek ievietots Lietotāja platformas profilā un izaicinājuma kalendārā, kā arī Lietotāju veidotajiem komentāriem un “patīk” atzīmēm pie citu Lietotāju ievietotajām bildēm.

Tiek fiksēta Lietotāja dalība un aktivitāte Izaicinājuma platformā, t.i., izpildītie izaicinājumi, savāktie izaicinājuma punkti, ievietoās bildes, laimētās balvas, komentāri un atzīme “patīk” pie citu Lietotāju sniegumiem.

Tiešsaistes analītikas rīki

Efectio izmanto tiešsaistes analītikas rīkus (piemēram, Google analytic, FB Pixel), kas apkopotā veidā ievāc un sniedz informāciju par Lietotāju Izaicinājuma platformas lietošanas paradumiem, kā arī citu anonīmu informāciju.

Datu redzamība

Ievadītie Lietotāju dati, kā arī Lietotāju aktivitāte ir redzama Efectio uzņēmuma darbiniekiem, kas atbildīgi par Izaicinājuma platformas tehnisko darbību, kā arī saturu.

Lietotāja profilā norādītie dati (vārds, uzvārds, profila bilde) un profilā esošais saturs (piemēram, publicētie izaicinājuma attēli, komentāri pie bildēm) ir publiski pieejami visiem pārējiem Izaicinājuma platformas lietotājiem un Izaicinājuma platformas administratoriem.

Ja Lietotājs ir reģistrējies uzņēmuma izaicinājumam, ievadītā profila informācija ir redzama un rediģējama arī uzņēmuma izaicinājuma “pārvaldniekam” un tā “administratoriem”. Izaicinājuma  “pārvaldnieks” un ”administratori” var rediģēt esošo informāciju (izņemot e-pastu) vai pievienot jaunu informāciju, kura nav publiski redzama nedz labotā profila Lietotājam, nedz citiem Lietotājiem, kā arī dzēst Lietotāju.  

Datu apstrādes Tiesiskais pamats

Personu datu apstrāde nepieciešama līgumsaistību izpildei (VDAR 6.p.1.d.(b) apakšpunkts), kā arī ir pamatota ar pārziņa leģitīmām interesēm (VDAR 6.p.1.d.(f) apakšpunkts).

Datu izmantošana

Ievāktie dati galvenokārt tiek izmantoti, lai nodrošinātu piekļuvi Efectio Izaicinājuma platformai un varētu to pilnvērtīgi izmantot ikviens tās Lietotājs, tostarp, lai:

  • pārvaldītu Lietotāja kontu Izaicinājuma platformā;
  • identificētu Lietotāju, Izaicinājuma platformas pierakstīšanās brīdī;
  • sekot līdzi Izaicinājuma platformā notiekošajam progresam, lai noteiktu vai Lietotājs ir tiesīgs saņemt balvas;
  • anonīmai, apkopotai datu analīzei, izmantojot Izaicinājuma platformu un apmeklētājus, lai varētu uzlabot mūsu saturu un pakalpojumus.

Datu Glabāšana

Lietotāja dati tiek apstrādi un uzglabāti datubāzēs uz Amazone Web Service servera, kas atrodas Eiropas Savienībā. Visi dati tiek apstrādi un uzglabāti līdz brīdim, kamēr Lietotājs savu profilu ir izdzēsis vai Uzņēmums, kura kontā Lietotāja profils atrodās to ir dzēsis.

Lietotāja Tiesības

Lietotājam ir tiesības:

  • iegūt visu informāciju, kas par Jums ir Efectio rīcībā;
  • iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laika posmā ir saņēmušas informāciju par Jums, ja vien šādas informācijas atklāšana nav pretrunā ar likumu;
  • iegūt informāciju par datumu, kad Jūsu personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti;
  • tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei;
  • vai jūsu dati tiks nosūtīti ārpus ES;
  • vai, izmantojot jūsu datus, tiks pieņemti automatizēti lēmumi;

Konta Dzēšana

Lietotājs var izdzēst savu profilu jebkurā brīdī. Tiklīdz, kā tiek izdzēsts Lietotāja konts, tiek dzēsti arī Lietotāja personas dati, t.i., vārds, uzvārds, e-pasts, kontakttālrunis, profila bilde. Ievietotais saturs, kā arī sasniegtais progress izaicinājuma ietvaros tiek uzglabāts Izaicinājuma platformā, bet Lietotājs visur parādās zem dzēsts lietotājs apzīmējuma.

Atgādinājumi un e-pasti

Ilgāku laiku neierodoties Izaicinājuma platformā, Lietotājs saņems atgādinājuma e-pastus par izaicinājumu, kurā Lietotājs ir pieteicies un piedalās. Tostarp, Efectio var sūtīt informāciju par jaunumiem un aktualitātēm, kas saistīta ar Efectio Izaicinājumiem,  kā arī citu, noderīgu informāciju par labsajūtu un veselīga dzīvesveida tēmām. Ja Lietotājs nevēlas saņemt atgādinājumus, tos ir iespējams atslēgt.