Efectio Ltd. („Efectio“) Zásady ochrany osobních údajů („Ochrana osobních údajů“) upravují, že Efectio shromažďuje a zpracovává osobní údaje zákazníků a uživatelů a zveřejněný obsah při návštěvě, registraci a používání platformy Efectio Challenge a možností, které nabízí.

Shromažďované údaje

Registrace soukromé osoby

Aby mohl uživatel používat platformu Efectio Challenge, musí si vytvořit vlastní profil, což lze provést registrací. Při registraci bude Uživatel povinen zadat základní údaje o sobě: jméno, příjmení a e-mail. Po vytvoření profilu je možné do profilu Uživatele přidat další informace – kontaktní telefon, obrázek atd. v případě, že si to Uživatel přeje.

Registrace právnické osoby

Pro vytvoření firemního profilu si Uživatel musí nejprve vytvořit soukromý profil a teprve poté přistupovat k možnosti vytvořit firemní výzvu. V souladu s tím bude Uživatel při registraci firmy povinen zadat následující informace – název firmy, adresu, kraj, město, ulici, číslo popisné, kód země, adresu subdomény Efectio, registrační číslo firmy, kontaktní telefon a e-mail.

Vytvořením profilu firmy na platformě Efectio Challenge se uživatel, který firmu zaregistruje, stane jejím „správcem“ a může zasílat ostatním uživatelům pozvánky k registraci do firemní výzvy. „Manažer“ firemní výzvy může udělit administrátorská oprávnění jednomu nebo více (neomezeně) uživatelům registrovaným ve firemní výzvě.

„Manažer“ výzvy a „správci“ mohou přidávat a rozdělovat uživatele do týmů.

Zveřejněný obsah a aktivita

Efectio zpracovává informace o obsahu, který je zveřejněn na profilu uživatele na platformě a v kalendáři výzev, a také komentáře a „lajky“ uživatelů k obrázkům zveřejněným jinými uživateli.

Zaznamenává se účast a aktivita Uživatele na Platformě výzev, tj. splněné výzvy, nasbírané body za výzvy, zveřejněné obrázky, vyhrané ceny, komentáře a „lajk“ ostatních Uživatelů.

Online analytické nástroje

Efectio používá online analytické nástroje (např. Google analytic, FB Pixel), které shromažďují a poskytují souhrnné informace o způsobech používání Platformy výzev Uživateli, jakož i další anonymní informace.

Viditelnost údajů

Zadané údaje Uživatele, jakož i aktivita Uživatele jsou viditelné pro zaměstnavatele společnosti Efectio pro technický provoz a obsah Platformy Výzvy.

Údaje uvedené v profilu Uživatele (jméno, profilový obrázek) a obsah profilu (např. zveřejněné obrázky z výzvy, komentáře k obrázkům) jsou veřejně dostupné všem ostatním Uživatelům Platformy výzev a správcům Platformy výzev.

Pokud je Uživatel zaregistrován do Firemní výzvy, budou zadané údaje v profilu viditelné a editovatelné také pro „správce“ Firemní výzvy a její „administrátory“. „Správce“ a „administrátoři“ výzvy mohou upravovat stávající informace (kromě e-mailu) nebo přidávat nové informace, které nejsou veřejně viditelné pro upravený profil uživatele ani pro ostatní Uživatele, nebo Uživatele vymazat.

Použití údajů

Shromážděné údaje se používají především k zajištění přístupu k platformě Efectio Challenge, včetně:

1.správu uživatelského účtu na platformě Výzva;
2.identifikaci Uživatele v době registrace na Platformě výzev;
3.sledování postupu na platformě Výzvy za účelem zjištění, zda má Uživatel nárok na výhry;
4.anonymní, souhrnnou analýzu dat s využitím Platformy výzev a návštěvníků za účelem zlepšení našeho obsahu a služeb.

Ukládání dat

Uživatelské údaje jsou zpracovávány a ukládány v databázích na serveru Amazon Web Service umístěném v Evropské unii. Všechny údaje budou zpracovávány a uchovávány do doby, než uživatel svůj profil odstraní nebo než jej odstraní společnost, v jejímž účtu se profil uživatele nachází.

Práva uživatele

Uživatel má právo:

získat všechny informace, které o vás společnost Efectio má;
získat informace o fyzických nebo právnických osobách, které o vás v určitém časovém období obdržely informace, ledaže by zveřejnění těchto informací bylo v rozporu se zákonem;
získat informace o datu, kdy byly vaše osobní údaje naposledy změněny, vymazány nebo zablokovány;
právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů;
zda budou vaše údaje zasílány mimo EU.
Vymazání účtu

Uživatel může svůj profil kdykoli vymazat. Jakmile je uživatelský účet smazán, jsou smazány i osobní údaje uživatele, jako je jméno, příjmení, e-mail, kontaktní telefon, profilový obrázek. Přispěný obsah i pokrok dosažený v rámci výzvy jsou na platformě výzvy uloženy, ale Uživatel se všude zobrazuje pod označením Smazaný uživatel.

Připomínky a e-maily

Pokud se uživatel delší dobu neobjevuje na platformě Výzva, obdrží e-maily s připomenutím Výzvy, do které se přihlásil a které se účastní. Společnost Efectio může zasílat zejména novinky související s výzvami Efectio, jakož i další užitečné informace o tématech týkajících se pohody a zdravého životního stylu. Pokud Uživatel nechce dostávat upomínky, může je zakázat.