Kampaň Latvenergo „SmartEnergo“

Vytváříme přátelskou a soudržnou kulturu firmy!

O Latvenergo

Celkem již po jedenácté získal Latvenergo ocenění za nejlépe hodnocenou společnost v lotyšském žebříčku „TOP 101 nejcennějších společností“ s nejvyšším hodnocením indexu udržitelnosti – 97,2%. Společnost se rychle rozvíjí a hledá nové způsoby růstu, neustále se stará o své hlavní zdroje – zaměstnance. Jednou z hlavních hodnot společnosti je udržitelnost, která řadí Latvenergo mezi nejlepší lotyšské zaměstnavatele ve výrobním sektoru. Klíčová slova při popisu firemní kultury jsou efektivita a otevřenost vůči všemu novému a zároveň směřování k dokonalosti.

Společnost se vyvíjí díky podporování různých sociálních projektů, účasti na sportovních, kulturních a zábavních akcích, a jsou mezi prvními, kdo se odváží používat technologie, které nikdo předtím neviděl. Latvenergo usilovně pracuje na zavedení nejlepších řešení, které by umožnily pokračovat v zavedených zvyklostech a zároveň propagovat nové. V posledních letech se společnost věnovala zjednodušení a digitalizaci procesů.

 • 819000+

zákazníků v Pobaltských zemích

 • 25%

tržní podíl v Pobaltí

 • 3508

zaměstnanců

 • 6

dceřiných společností

Řešení

Spojit celý tým společnosti a zapojit jej do společné digitální výzvy.

K posunutí se na další úroveň, Latvenergo v roce 2019 navázala spolupráci s Efectio ke příležitosti oslavy 80. výročí založení společnosti. Bylo potřeba shromáždit všechny zaměstnance a oživit hodnoty společnosti. Cílem společnosti bylo sjednotit velký tým více než 3 000 zaměstnanců působících v různých částech země – ve 32 městech a 56 různých kancelářských budovách.

Latvenergo prosazuje přátelskou a odpovědnou firemní kultury, a proto podporuje teambuildingové aktivity. Společnost tak chtěla nabídnout program, do kterého by se mohli všichni zapojit. V této situaci byla digitální platforma Efectio tím nejlepším řešením. Založením teambuildingové výzvy v Efectio platformě získávají zaměstnanci každý den nové úkoly, jejichž naplnění vede k dosažení různých cílů – podpora zdravých návyků, spolupráce, nové dovedností, atd. V celém programu je tak udržována pozornost a nadšení zaměstnanců, což přináší pozitivní emoce.

„Pokud lze hodnotnou a velmi užitečnou práci prezentovat nebo udělat způsobem, který dává extra skutečné, pozitivní emoce, musíte toho využít! Nenechte si ujít takovou příležitost!”

– Diāna Valdemāre,Vedoucí kampaně SmartEnergo.

Zapojení zaměstnanců do kampaně Smartenergo:

 • 88 dnů v rámci výzvy. Každý den nový úkol pro tělo, mysl, výživu nebo spolupráci s kolegy.
 • 15 000 pořízených fotografií pro dokončení úkolů. Příležitost pro zaměstnance sdílet úkoly mezi sebou v průběhu výzvy.
 • V celku 2697 nachozených kilometrů pro zlepšení zdraví. Díky pokročilé technologii platformy je možné přidat krokoměr a ostatní zařízení k měření well-beingu.
 • 297 pronesených vtipů. Vytváření pozitivního pracovního prostředí je jedním z hlavních cílů Efectia.
 • 987 typů provedených cvičení. Začleňování zdravých návyků do každodenní pracovní rutiny.
 • 275 navštívených míst v Lotyšsku. Teambuildingové aktivity.
 • 213 dokončených dobrovolnických prací. Oživení firemních hodnot.
 • 2794 naučených tipů v oblasti energetické účinnosti. Pro získání nových dovedností a znalostí.

“Od úplně prvního dne jsme s velkým nadšením úkoly plnili a v týmu jsme se během výzvy navzájem podporovali. Pravidelně jsme se potkávali, přemýšleli jsme o tom, jak úkoly plnit, a často se z toho stalo zábavné dobrodružství plné smíchu.”

– Inga, zaměstnanec Latvenergo

Výsledky kampaně

Interaktivní individuální a skupinové úkoly jsou pro zaměstnance vzrušující a poskytují další motivaci.

“Během této výzvy jsme toho o našich kolezích zjistili tolik! Někdo tančí jako baletka, někdo umí udělat provaz, někdo poskytuje podporu každý den a připomíná úkoly. Spousta srandy každý den! Jedním z nejzajímavějších úkolů bylo vytvoření fotografie s člověkem stejného křestního jména, proto jsem se musela seznámit s kolegyní pracující v jiné strukturální jednotce. Také jsme se naučili nové dovednosti a nezapomněli jsme ani na pomoc kolegům..”

– Oksana, zaměstnanec Latvenergo

Využitím příležitostí, které Efectio nabízí, skončila kampaň v Latvenergo zaměřená na angažovanost zaměstnanců úspěšně; s pozitivní zpětnou vazbou od zaměstnanců i vedení společnosti. Výsledkem bylo vytvoření pocitu sounáležitosti a soudržnosti mezi zaměstnanci, i přes to, že se denně nesetkávají. Největší přidanou hodnotou – sjednocení a angažovaní zaměstnanci, kteří se cítí v práci spokojeně a motivovaně.

“Když byl program SmartEnergo spuštěn, pracoval jsem pro společnost jen pár týdnů. Chtěl bych poděkovat organizátorům hry, protože po dokončení výzev jsem se víc seznámil se svými kolegy, stejně jako s ostatními zaměstnanci, se kterými se denně nesetkávám. S pomocí této hry jsem snadněji zapadl do týmu a zjistil jsem, kdo z mých kolegů je víc aktivní, kreativní a kdo více racionální. Doufám, že to nebylo naposledy, kdy jsme se zapojili do podobné akce!”

– Jēkabs, zaměstnanec Latvenergo

“Jsem hrdý a spokojený, protože můj zaměstnavatel Latvenergo ví, jak je well-being zaměstnanců důležitý, a pomáhá nám budovat nové, zdravé návyky, přestože všichni víme, že je naší povinností jako zaměstnanců pečovat o své zdraví včetně psychické pohody.”

– Diāna Valdemāre, SmartEnergo vedoucí kampaně

Tato teambuildingová akce také získala mezinárodní uznání i mimo prostředí firmy. Za kampaň SmartEnergo získal Latvenergo 3. místo v baltské soutěži komunikačního průmyslu “Mi:t&Links. Baltic Communication Awards 2020”.


“Nestalo se to jen tak náhodou, že jsme byli oceněni komunikačními experty z celé Evropy, kteří si při hodnocení projektu sami vyzkoušeli jednu z výzev, a tak si otestovali její rychlý pozitivní efekt.”

– Diāna Valdemāre, SmartEnergo vedoucí kampaně