Komandas saliedēšana
Komandas saliedēšana

KOMANDAS SALIEDĒŠANA

Komandas saliedēšana ar spēļošanas un veselīgas
sacensības elementiem – aktīvai darbinieku iesaistei un
kopēja komandas gara stiprināšanai.

Saliedē savu uzņēmuma komandu patiesi jaudīgam darba sniegumam!

KAS IR EFECTIO KOMANDAS SALIEDĒŠANA?

Dod iespēju kolēģiem labāk iepazīt vienam otru un veicini
uz sadarbību balstītas kultūras veidošanos!

Ar Efectio uzdevumiem komandām, kas veidoti kā aktivitātes ar mērķi skaidrāk apzināties uzņēmuma vērtības, ikvienam dalībniekam būs iespēja gan labāk iepazīt savus kolēģus un uzņēmuma funkcijas, gan atklāt vairāk par savu personisko nozīmi kopīgas sadarbības ietvaros.

Efectio priekšrocība ir iespējā vienot arī fiziski attāli strādājošus kolēģus un radīt komandas sajūtu, kopīgi veicot uzdevumus ar draudzīgas sacensības elementiem.

KOMANDAS SALIEDĒŠANAS IEGUVUMI

Komandas saliedēšana interaktīviem grupas uzdevumiem un veselīgu sacensības garu palīdzēs:

Komandas saliedēšana

Veicināt
darbinieku iesaisti

Digitālās platformas priekšrocība ir iespēja sniegt komandas sajūtu un vienot kolēģus, kuru darba vietas ir dažādās lokācijās vai kuri ikdienā nekomunicē.

Komandas saliedēšana

Kļūt efektīvākiem
darba uzdevumos

Gan labāk iepazīstot kolēģus, gan veidojot atvērtāku komunikāciju uzņēmuma komandas ietvaros, tiks veicināta arī efektīvāka un ātrāka sadarbība dažādu funkciju un daļu kolēģu starpā.

Komandas saliedēšana

Labāk
iepazīt uzņēmumu

Caur uzdevumiem un izaicinājumiem kolēģiem būs iespēja uzzināt arī ko jaunu par uzņēmumu un labāk iepazīt tā vērtības, veicinot piederības sajūtu un lojalitāti.

Komandas saliedēšanas PDF

Ievadi e-pastu un lejupielādē komandas saliedēšanas PDF materiālu!

LV – PDF -“Komandas Saliedēšana” Tag=”lv-pdf-komandas-saliedesana”

LV – PDF -“Komandas Saliedēšana” AC Tag=”lv-pdf-komandas-saliedesana”

"*" indicates required fields

Iesniedzot informāciju, jūs piekrītat Efectio lietošanas noteikumiem un privātuma politikai.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Darbinieku iesaistes platforma

KĀ NORISINĀSIES DARBINIEKU SALIEDĒŠANAS AKTIVITĀTES?

Daudzpusīga platforma virtuālu aktivitāšu-izaicinājumu rīkošanai, kas stiprinās gan komandas garu un sadarbību kolēģu starpā, gan veicinās organizācijas funkciju un vērtību izpratni.

IZMĒĢINI DEMO KONTU!

Iepazīsti kolēģus vēl labāk un sajūti draudzīgu sacensības garu!

Komandas saliedēšanas uzdevuma izveide

Izmanto jau ekspertu sagatavotus uzdevumus vai izveido tos pats!

Komandas saliedēšana

Efectio sagatavotie uzdevumi

Mūsu ekspertu komanda izstrādās jūsu uzņēmumam pielāgotus komandas un individuālos izaicinājumus ar noteiktu uzdevumu kopumu, lai sasniegtu vēlamos rezultātus, piemēram, lai ne vien veicinātu labāku kolēģu sadarbību, bet arī lai uzlabotu organizācijas mērķu un procesu izpratni un kopīgas identitātes veidošanu.

Komandas saliedēšana

Izveido uzdevumus pats!

Iegūsti piekļuvi mūsu platformai un izaicinājumu katalogam, lai patstāvīgi konstruētu savus izaicinājuma uzdevumus. Uzdevuma paraugi Tev palīdzēs kā pielāgojami šabloni, lai, personalizējot tos, sasniegtu sev vēlamo saliedēšanas aktivitāšu rezultātu!

PIESAKIES DEMO KONTAM

LV – DEMO – “Komandas saliedesana” Tag=”lv-demo-komandas-saliedesana”

LV – DEMO – “Komandas saliedesana” AC Tag=”lv-demo-komandas-saliedesana”

"*" indicates required fields

Iesniedzot informāciju, jūs piekrītat Efectio lietošanas noteikumiem un privātuma politikai.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.