“RĪGAS SILTUMA” 25 gadu jubilejas izaicinājums

Tiecoties būt labākajam prakses paraugam Latvijā un Baltijā

Par uzņēmumu “RĪGAS SILTUMS”

AS “RĪGAS SILTUMS” nodrošina Latvijas galvaspilsētas iedzīvotājiem siltus mājokļus arī gada aukstajos mēnešos un siltā ūdens padevi, jo ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā un lielākais centralizētās siltumapgādes uzņēmums Baltijas valstīs. Apliecinot atbildīga un ilgtspējīga darba devēja statusu, 2017. gadā “RĪGAS SILTUMS” saņēma labas prakses balvu “Zelta ķivere” par darbinieku atgriešanos darbā veicinošiem pasākumiem pēc ilgstošas prombūtnes. Uzņēmums arī saņēmis Latvijas nacionālā uzvarētāja titulu Eiropas Biznesa balvu konkursā un citas ievērojamas atzinības.

Uzņēmums regulāri piedalās dažādos labo iniciatīvu projektos, atbalstot ilgstpēju, veselīgu dzīvesveidu un izaugsmi. “RĪGAS SILTUMA” komanda piedalās maratona skrējienos, kopīgos koku stādīšanas pasākumos, kā arī uzņēmumā darbojas savs mācību centrs darbinieku izaugsmes iespējām.

DAŽI FAKTI: AS “RĪGAS SILTUMS”

 • Nodrošina 76% no visas siltumenerģijas Rīgā;
 • Pieder 689 km gari siltumtīkli;
 • Pieejami klientiem 24/7.

RISINĀJUMS

Kopīgi atzīmēt uzņēmuma jubileju jautrā un nebijušā veidā

„RĪGAS SILTUMS” ievieš arvien jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas ne vien modernizējot iekārtas, bet arī iesaistot darbiniekus kopīgos virtuālos izaicinājumos, lai sniegtu iespēju kolēģiem tuvāk iepazīt citam citu, ieskatītos komandas biedru pienākumus, praktiskā veidā iedzīvinātu uzņēmuma vērtības un visbeidzot – sagaidītu uzņēmuma 25 gadu jubileju kopā!

Tāpēc “RĪGAS SILTUMS” sadarbībā ar Efectio 2020. gadā izveidoja izaicinājumu, kurā piedalīties varētu ikviens uzņēmuma darbinieks un kas sniegtu pozitīvas emocijas ik dienu. Lai sasniegtu organizācijas lielo misiju – “nodrošināt Rīgu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi”, svarīgi, lai ikviens uzņēmuma darbinieks apzinātos uzņēmuma vērtības, komandas spēku un to, cik nozīmīgs ir katra darbinieka amats kā daļa no AS “RĪGAS SILTUMS”. 


Gan mēs, Efectio, gan “RĪGAS SILTUMS” ticam, ka vērtību iedzīvināšanai nav jābūt garlaicīgam vai nogurdinošam procesam, tāpēc izaicinājums paredzēja integrēt tā vērtības – atklātību, atbildību, uzticamību un efektivitāti – ikdienas darba pienākumos un kultūrā. Efectio platformā darbiniekiem katru darba dienu bija jāpaveic kāds neliels uzdevums, kurā atspoguļotos kāda no šīm vērtībām, vai cits “mini” izaicinājums veselības uzlabošanai, komandas gara stiprināšanai vai prasmju demonstrēšanai.

“Ikdienas steidzīgā un rūpju pilnā ikdiena ieviesa mazliet vairāk smaida, pamainīja sadarbības modeli ar kolēģiem, kā arī deva iespēju darīt lietas, ko parasti nedaru.”

“RĪGAS SILTUMS” darbinieks

“Motivēja piedalīties izaicinājuma mērķis – vairāk kustēties, dzert ūdeni, laipnāk izturēties pret kolēģiem u.c.”

 – “RĪGAS SILTUMS” darbinieks

Darbinieku iesaiste “RĪGAS SILTUMA” izaicinājumā:

 • 25 uzdevumi par godu uzņēmuma 25 gadiem;
 • 27 dažādas darbinieku komandas;
 • Par visiem kopā paveikti 5173 uzdevumi;
 • Nosūtītas 291530 virtuālās “sirsniņas” kolēģu pievienotajām bildēm;
 • Pievienoti 687 komentāri;
 • Izveidota virtuālo atmiņu siena ar 208 pievienotām bildēm;
 • Izveidoti 243 pārsteigumi kolēģiem;
 • Izveidots “RĪGAS SILTUMA” vingrojumu komplekss ar 203 vingrinājumiem;
 • Atklāti 150 jauni kolēģu talanti.

Un daudz vēl!

“Daži izaicinājuma uzdevumi tika izveidoti, lai labāk iepazītu uzņēmumu un veicinātu tā attīstību, kas mums kā darbiniekiem ļāva izteikt sevi par tādām tēmām kā, ko mēs domājam par savu uzņēmumu, ko mēs vēlētos, lai tas sasniegtu utt. Es domāju, ka šī ir lieliska iespēja biznesa vadītājiem uzzināt, kāds ir mikroklimats pašā uzņēmumā. “

 – “RĪGAS SILTUMS” darbinieks

REZULTĀTI


Aizrautīgs, spraigs sacensību un komandas gars

“Bija nepieciešams atrast laiku, lai kopīgi ar komandu pildītu uzdevumus – ikdiena tika piepildīta ar smiekliem, smaidiem un pozitīvām emocijām!”

“RĪGAS SILTUMS” darbinieks

Darbinieku iesaistes programma atklāja, ka “RĪGAS SILTUMA” darbinieki uzņemas izaicinājumus ar degsmi, motivē citus komandas biedrus un ir gatavi iestāties par godprātīgu spēli un taisnīgumu. Gan biroja darbinieki, gan citās lokācijās strādājošās komandas sniedza ieskatu savā darba ikdienā. Izaicinājuma laikā nostiprinājās ciešāka saikne ar uzņēmumu, klausoties “RĪGAS SILTUMA” himnu, apmeklējot senākos siltummezglus, daloties kopīgās atmiņās un piedaloties cita veida aktivitātēs. Programmas gala rezultātā “RĪGAS SILTUMS”, izmantojot Efectio sniegtās iespējas, spēja padarīt darbinieku ikdienu interesantāku, nereti izaicinot savu komandu iziet ārpus komforta zonas un motivējot “pacīnīties” par vērtīgām balvām. Lielākais ieguvums – iespēja atklāt saviem darbiniekiem, ka “RĪGAS SILTUMAM” rūp viņu apmierinātība, iesaiste un labsajūta.

“Izaicinājuma uzdevumi nebija vienveidīgi, tie bija pildāmi gan ar asu prātu, fizisku piepūli, gan lika apgūt iemaņas darbā ar datoru.”

– “RĪGAS SILTUMS” darbinieks

“Izaicinājumā novērtēju iespēju tuvāk iepazīt kolēģus, ar kuriem līdz šim nesaskārās tiešie darba pienākumi, t.sk., arī no nodaļas, kurā strādāju!”

– “RĪGAS SILTUMS” darbinieks

“Patika ieraudzīt citu kolēģu redzējumu, idejas, nodarbes. Patika arī tas, ka varēja iepazīt kolēģus citā līmenī.”

– “RĪGAS SILTUMS” darbinieks

Vērienīgajā komandas pasākumā  70% no darbiniekiem bija aktīvi izaicinājuma dalībnieki. Programmas noslēgumā tika uzrādīts augsts vidējais darbinieku apmierinātības indekss – 73% aptaujāto darbinieku ieteiktu “RĪGAS SILTUMU” kā darbavietu saviem draugiem (10 baļļu skalā norādot vērtējumu 8, 9 vai 10) 96% darbinieku uzskata, ka izaicinājuma laikā labāk iepazina kolēģus.

“Ko šis projekts mums atklāja – neviens pasākums nebija tik skaidri atklājis mūsu kolēģu radošumu un dažādos talantus. Izaicinājuma laikā mēs redzējām vienu pārsteigumu pēc otra, veselu virkni pārsteigumu! Spēles vidū izaicinājuma līderu saraksts ievērojami mainījās, un komandas sāka domāt ne tikai par radošu uzdevumu izpildi, bet arī par spēles taktiku. “

– Agnete Bušta, Sabiedriskās attiecības un komunikācija “RIGA SILTUMS”