Kā veidot Z paaudzei piemērotu darba vidi?

Kā veidot Z paaudzei piemērotu darba vidi?

Kā veidot Z paaudzei piemērotu darba vidi?

Šobrīd darba tirgū ienāk Z paaudze, kas tiek saukta arī par postmilleniāļu paaudzi. Tie ir jaunieši, kuri dzimuši, sākot no 1995. gada, un šobrīd meklē jaunus izaicinājumus profesionālajā dzīvē. Tas nozīmē arī izaicinājumu personāla vadības speciālistiem, lai piesaistītu šīs paaudzes uzmanību. Vairāk lasi šeit: On the Cusp of Adulthood and Faceing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far.

Z paaudze darba tirgū – izaicinājums un ieguvums

Ņemot vērā PricewaterhouseCoopers veikto pētījumu, kur tika aptaujāti Z paaudzes pārstāvji, var izdarīt vērtīgus secinājumus par to, kā piesaistīt šīs paaudzes speciālistus savam uzņēmumam. Daudzos veidos Z paaudzes nokļūšana darba tirgū ir laba ziņa uzņēmumiem – viņi vēlas veidot karjeru stabilā vidē, viņiem ir svarīgi, ka uzņēmuma mērķi sakrīt ar viņu personīgajiem mērķiem. Mazsvarīga nav iespēja attīstīties uzņēmuma iekšienē – dažādas profesionālās apmācības, kursi un semināri, brīvpiekļuves materiāli, motivācijas programmas un citas iespējas. Z paaudzi motivē tolerance darba vietā, iespēja realizēt savu potenciālu, kā arī personīgā laime un iespēja veidot daudzveidīgu profesionālo karjeru.

Z paaudzes pārstāvjiem ir ļoti plašas intereses un vēlme apgūt dažādas jomas, tādēļ personālvadības speciālistiem ir jādomā par iespēju darbā apvienot četras galvenās prasmes:

  • digitālo rīku un moderno tehnoloģiju prasmes;
  • dizaina domāšanas un radošuma prasmes;
  • datu analītikas prasmes;
  • uzņēmējdarbības prasmes.

Kā sadarboties ar Z paaudzi

Lai iesaistītu Z paaudzi darbā, ir nepieciešams plašs piedāvāto iespēju loks. Darba devējam ir nepieciešams nodrošināt plašas attīstības iespējas, jāveicina pozitīva un draudzīga darba vide, kā arī ikdienā jānodrošina atgriezeniskā saite par visiem paveiktajiem darbiem. Visbeidzot jāņem vērā, ka Z paaudze tuvākajā nākotnē varētu kļūt par visneatkarīgāko paaudzi, kas nozīmē, ka arī darba vietā, sadarbojoties ar šīs paaudzes pārstāvjiem, neko nav iespējams panākt ar piespiešanu un ierobežošanu, secināts Ernst&Young aptaujā.

Modernās tehnoloģijas labākai pašsajūtai

Z paaudzei nepiemīt Y paaudzes (dzimuši no 1982. gada līdz 2000. gadam) optimisms, šīs paaudzes pārstāvji ir izteikti reālisti un individuālisti, tādēļ darba vidē problēmas varētu sagādāt darbs lielās grupās. Tāpat viņi nealkst ieņemt vadošos amatus – viņu galvenā motivācija ir aizraujošs darbs, ko ir iespējams veselīgi sabalansēt ar privāto dzīvi. Kā secināts Deloitte pētījumā, viņiem ir svarīgi rūpēties par savu veselību un pašsajūtu, šie jaunieši ikdienā izmanto modernās tehnoloģijas, lai rūpētos par savu miega režīmu (40%), veselīgu ēšanu (37%), stresa samazināšanu (24%) un fizisko veselību (35%). Jaunās tehnoloģijas Z paaudzei ir veids, kā uzlabot savu pašsajūtu un dzīves kvalitāti, tādēļ viņi nebaidās ne tikai privātajā, bet arī profesionālajā dzīvē izmantot aizvien jaunas tehnoloģiju piedāvātās iespējas. 

Kā norādīts Deloitte veiktajā pētījumā, lai piesaistītu Z paaudzes interesi, uzņēmumiem ir nepieciešams nodrošināt tehnoloģiski attīstītu un iesaistošu vidi. 51% aptaujāto norādīja, ka vēlētos strādāt tehnoloģiju jomā vai arī uzņēmumā, kur tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, tajā skaitā spēļošana darba vidē. Interesanti, ka Z paaudze ir pirmā, kas nav dzīvojusi pasaulē bez interneta, nav izmantojusi telefonu ar vadu un nezina, kas ir diskete.

Z paaudze vēl neizmanto LinkedIn

Visbeidzot, kur atrast potenciālos darbiniekus no Z paaudzes? Ņemot vērā PricewaterhouseCoopers veiktā pētījuma rezultātus, Z paaudze visbiežāk lieto Instagram (76%) un Facebook (56%). Interesanti, ka šī paaudze salīdzinoši maz (tikai 29%) izmanto LinkedIn. Iespējams, ka tas ir skaidrojams ar to, ka šīs paaudzes pārstāvji vēl mācās un nav bijusi iespēja uzkrāt lielu darba pieredzi. Z paaudze, kā norāda pētījums, darbu meklē pie draugiem un paziņām (71%) vai konkrēta uzņēmuma mājas lapā (56%).

Similar Posts