Kā spēļošana var palīdzēt pēc Covid-19 pandēmijas?

Kā spēļošana var palīdzēt pēc Covid-19 pandēmijas?

Kā spēļošana var palīdzēt pēc Covid-19 pandēmijas?

Spēļošana jeb spēles elementu izmantošana darba vidē ir veiksmīgs risinājums darbinieku iesaistes veicināšanai, lai ikviens darbinieks labāk pildītu savus pienākumus. Daudzveidīgi spēles elementi mudina sacensties ar citiem kolēģiem, izvirzīt un sasniegt mērķus, kā arī labāk iepazīt vienam otru. Vairāk lasi šeit: Why have gamification in training programs.

Vairāk stresa – zemāka darbinieku iesaiste

Lai spēļošana būtu patiesi vērtīga, tai ir jāveicina enerģijas pieplūdumu, kas rodas no pozitīvas savstarpējās konkurences, tomēr viens no svarīgākajiem spēļošanas mērķiem ir vairot darbinieku iesaisti. Kā vēsta jaunākais Gallup pētījums State of the Global Workplace: 2021, 2020. gadā darbinieku iesaiste ir samazinājusies par 2% – gadu iepriekš tie bija 22%, bet šobrīd jau tikai 20%. Kā norāda pētnieki, uzņēmumu vadītājiem būs jāmeklē risinājumi, jo šāds samazinājums Covid-19 pandēmijas gadā ir negatīvi ietekmējis arī uzņēmumu rezultātus. Būs nepieciešams risinājums, kas sniedz iespēju uzlabot darba vidi, uzņēmuma kultūru, darbinieku lojalitāti. Tāpat, salīdzinot ar 2019. gadu, ir krietni audzis darbinieku stresa līmenis: ja 2019. gadā tas bija 38%, tad 2020. gadā tie ir jau 43%.

Galvenie spēļošanas ieguvumi

Covid-19 pandēmija lika daudziem uzņēmumiem īsā laika periodā pāriet uz darbu attālinātā režīmā, kas, protams, lika pārvarēt arī jaunus izaicinājumus, tajā skaitā darbinieku nevēlēšanos socializēties ar citiem kolēģiem. Mēs jau iepriekš esam rakstījuši par to, kā veicināt darbinieku motivāciju, strādājot no mājām.

Spēļošana var palīdzēt atrisināt abas problēmas – gan vairot darbinieku iesaisti, gan samazināt stresa līmeni, kas negatīvi ietekmē darbinieku sniegumu. Ir pieci faktori, kas padara spēļošanu darba vietā par veiksmīgu izvēli:

  • tūlītēja rezultātu mērīšana;
  • objektivitāte un taisnīgums;
  • procesu caurspīdīgums;
  • vēlamās darbinieku uzvedības veicināšana;
  • spēļošana ir vairāk nekā spēle, tā sniedz arī vērtīgus datus.

Spēļošana ir veiksmīgs risinājums, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas, jo sniedz darbiniekiem kontroli pār to, ko viņi dara, kā arī sniedz iespēju aplūkot konkrētus rādītājus, kas var palīdzēt sasniegt augstākus rezultātus. Tāpat spēļošana var veicināt veselīgu ieradumu veidošanos, piemēram, Curtin Universitātes pētījums atklāja, ka darbinieki, kuri darba laikā velta brīvos brīžus nelielām pastaigām, daudz veiksmīgāk tiek galā ar saviem darba pienākumiem. Šobrīd, kad liela daļa vēl aizvien strādā attālināti, veselīgs ieradums doties regulārās pastaigās var sniegt ļoti vērtīgu enerģijas pieplūdumu.

Rezultātu mērīšana – pamats veiksmīgai uzņēmējdarbībai

Mērķu izvirzīšana un rezultātu mērīšana ir veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats, tādēļ spēļošana var palīdzēt sekot aktuālajiem darbinieku rezultātiem. Bieži vien uzņēmumi mēra rezultātus tiem darbiem, kuri jau ir paveikti, bet aizmirst, ka visefektīvāk ir mērīt sasniegumus, ko darbinieki sasniedz tieši šajā brīdī. Spēļošana nodrošina rezultātu mērīšanu tieši šajā brīdī, tādēļ arī nepieciešamie lēmumi tiek pieņemti tūlītēji. Tā ir reāllaika dinamika – darbinieki atsauksmes saņem uzreiz, jo ir redzami sasniegtie rezultāti un izvirzītie mērķi spēļošanas vidē. It īpaši šobrīd, kad liela daļa darbinieku vēl aizvien strādā attālināti,  tūlītēja atgriezeniskā saite var izrādīties ļoti noderīga.

Uzticami dati nozīmē veiksmīgus lēmumus

Spēļošana var palīdzēt sekot līdzi progresam gan uzņēmuma vadībai, gan darbiniekiem, kas nozīmē, ka gan vieni, gan otri izmanto vienus un tos pašus datus. Kad darbinieki redz, ka viņi tiek regulāri un taisnīgi novērtēti, diskusijas par uzņēmuma attīstības scenārijiem kļūst daudz konkrētākas un tālredzīgākas. Tāpat pozitīva konkurence, ko veicina spēļošanas izmantošana, ievērojami paaugstina darbinieku motivāciju paveikt sev uzticētos darbus pēc iespējas kvalitatīvāk, kā arī veicina socializāciju darbinieku vidū.

Spēļošana var pozitīvi ietekmēt ikviena uzņēmuma darbību:

  • lielāka darbinieku iesaiste uzņēmuma procesos;
  • darbinieki vēlas mācīties un apgūt jaunas prasmes;
  • uzsākot darbu uzņēmumā, kur tiek izmantota spēļošana, rodas labāks priekšstats par uzņēmuma vidi;
  • darbinieki apgūst prasmi adaptēties dažādām situācijām;
  • darbinieki saprot uzņēmuma mērķus un palīdz tos sasniegt.

Ir skaidrs, ka pandēmijas gads ir ieviesis būtiskas pārmaiņas uzņēmumu darbībā, tajā skaitā darbinieku attieksmē pret darbu un sev uzticētajiem pienākumiem. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē risinājumi, lai veidotu daudzpusīgu, saliedētu un mērķtiecīgu komandu!

Similar Posts